העננעססי שולע שעה

פאַר-ק (אַמ סעסיע) 7:50 - 10:35

פאַר-ק (PM סעסיע) 12:05 PM - 2:50 PM

גראַדעס (ק-2) 7:50-2:50