เหตุการณ์ Wetherbee

ครอบครัวยิ้มในงานโรงเรียน

Wetherbee School ต้อนรับผู้เรียนหลายภาษาในงานก่อนปิดภาคเรียนฤดูหนาว ครอบครัวและนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษทบทวนความก้าวหน้าจนถึงปีนี้ สื่อที่มีประโยชน์เป็นภาษาอังกฤษและสเปน และครอบครัวสามารถสนุกด้วยกันได้