กิจกรรมภาคผนวกของโรงเรียนเพื่อการศึกษาพิเศษ

ภาพนักเรียนหน้าป้ายต้อนรับ

ผ่าน Unified Champ Schools ภาคผนวก SES มีความร่วมมือกับ Bruce School กลุ่มนักศึกษาบรูซและภาคผนวกวาดภาพฝาผนังยินดีต้อนรับที่ภาคผนวก เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความหลากหลายทางระบบประสาท 

 

โรงเรียน