ชั่วโมงเรียนของโรลลินส์

Pre-K (ช่วงเช้า) 7:50 - 10:35 น.

Pre-K (รอบบ่าย) 12:05 - 2:50 น.

อนุบาล 7:50 - 2:50 น.

 

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์พื้นฐาน (978) 722-8190

แฟกซ์สำนักงาน (978) 722-8512

โทรสารพยาบาล (978) 722-8515

ที่อยู่

451 ฮาวเวิร์ด สตรีท

Lawrence, แมสซาชูเซตส์ 01841