ชั่วโมงประถมศึกษาปทุมมา

7: 45AM - 2: 45pm

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์พื้นฐาน (978) 691-7200

แฟกซ์ (978) 722-8535

ที่อยู่

255 ถนนอีสต์เฮเวอร์ฮิล

Lawrence, แมสซาชูเซตส์ 01841

YouTube: ประถมศึกษาปทุม