โรงเรียนล่าง

ชั่วโมงการศึกษาระดับล่างของโรงเรียน

8: 00AM - 2: 50pm

โทรศัพท์เกรด 9

โทรศัพท์พื้นฐาน 978-946-0710

แฟกซ์ 978-722-8526

โทรศัพท์เกรด 10

โทรศัพท์พื้นฐาน 978-946-0735

แฟกซ์ 978-722-8502

ที่อยู่

70-71 ถนน North Parish

Lawrence, แมสซาชูเซตส์ 01843