เหตุการณ์ Leahy

นักศึกษาและบุคลากรพร้อมบริจาคเสื้อโค้ท

Leahy School ได้รับเสื้อโค้ตหลายร้อยตัวที่สโมสรโรตารีบริจาคให้เป็นการบริจาคที่ใจกว้างและตรงเวลา เสื้อโค้ทเหล่านี้จะช่วยให้นักเรียนหลายคนอบอุ่นในสภาพอากาศหนาวเย็น ขอขอบคุณสโมสรโรตารีสำหรับของขวัญชิ้นนี้

นักเรียนถือภาพวาดของโรงเรียนใหม่ในอนาคต

วันที่น่าตื่นเต้นที่ Leahy School ในสัปดาห์นี้ ทุกคนที่เกี่ยวข้องในโครงการสร้างโรงเรียน Leahy แห่งใหม่มารวมตัวกันเพื่อทำให้สิ่งต่าง ๆ เป็นทางการพร้อมลายเซ็นของนายกเทศมนตรี นักศึกษาจะได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยภายในเวลาไม่กี่ปีของการก่อสร้าง

ขอแสดงความยินดีและทำได้ดีมาก!