ชั่วโมงเรียนของ Lawrence High School

8:00-2:50 น.

 

 

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์พื้นฐาน (978) 975-2750

ลงทะเบียน (978) 946-0702

แฟกซ์ (978) 722-8500

ที่อยู่

70-71 N ถนนแพริช

Lawrence, แมสซาชูเซตส์ 01843