เวลาทำการของสถาบันสาธารณะ Lawrence Family

Pre-K (ช่วงเช้า) 7:50 - 10:35 น.

Pre-K (รอบบ่าย) 12:05 - 2:50 น.

อนุบาล 7:50 - 2:50 น.

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์พื้นฐาน (978) 722-8030

แฟกซ์ (978) 689-2824

ที่อยู่

526 ถนนโลเวลล์

Lawrence, แมสซาชูเซตส์ 01841

YouTube: แอลเอฟพีเอ