เหตุการณ์ Lawlor

โครงการนักเรียนและหัวใจ

โรงเรียนกฎหมายหล่อทำงานฝีมือเพื่อแบ่งปันและขอบคุณทหารผ่านศึก

"ทหารผ่านศึกคือหัวใจของอเมริกา"

รูปห้องเรียน

ชั้นเรียนอนุบาลของ Mr. C ที่ Lawlor เรียนรู้สิ่งใหม่ !