อาคารทนายความ

ศูนย์ปฐมวัย James I. Lawlor สร้างขึ้นในปี 1931 และมีเพียงนักเรียนชั้นอนุบาลเท่านั้น มีนักเรียนประมาณ 200 คนและเจ้าหน้าที่ 30 คน โรงเรียน Lawlor มุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจว่านักเรียนชั้นอนุบาลทุกคนที่เข้าเรียนตลอดทั้งปีการศึกษาจะได้รับทักษะและความรู้ที่จำเป็นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ XNUMX