ชั่วโมงเรียนของเฮนเนสซี่

Pre-K (ช่วงเช้า) 7:50 - 10:35 น.

Pre-K (รอบบ่าย) 12:05 - 2:50 น.

เกรด (K-2) 7:50 - 2:50 น.

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์พื้นฐาน (978) 975-5950

แฟกซ์ (978) 722-8529

ที่อยู่

122 ถนนแฮนค็อก

Lawrence, แมสซาชูเซตส์ 01841