ชั่วโมงประถมศึกษาฟรอสต์

7: 50AM - 2: 50pm

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์พื้นฐาน (978) 975-5941

แฟกซ์ (978) 722-8522

ที่อยู่

33 ถนนแฮมเล็ต

Lawrence, แมสซาชูเซตส์ 01843

Facebook: ฟรอสต์ไลออน

Twitter: @frostlions

YouTube: ฟรอสต์ประถม