กลุ่มที่โรงเรียน

เป็นปีที่ 2 ที่ North Reading Subaru ร่วมมือกับ Frost Middle School ผ่านโครงการการเรียนรู้ Adopt A Classroom ทาง North Reading Subaru บริจาคอุปกรณ์การเรียนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ รวมถึงดนตรี ศิลปะ วิชาฟิสิกส์ สุขภาพ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอบคุณสำหรับการบริจาคอันมีน้ำใจนี้!