เด็กๆ บนสนามเด็กเล่น

นักเรียนที่โรงเรียนประถมศึกษา SLE กำลังเพลิดเพลินกับสนามเด็กเล่นใหม่ที่ได้รับการติดตั้งตลอดฤดูร้อน พวกเขาสามารถเลื่อน ปีน หมุน และเล่นเพลงในระหว่างพักผ่อนกลางแจ้ง สนุก!