ครูยินดีต้อนรับครอบครัว

นักเรียนที่ Oliver Elementary และ Lawrence Public Schools ทุกแห่งจะเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่