จิตรกรรมฝาผนังที่สนามกีฬา

ครั้งต่อไปที่คุณไปที่สนามกีฬาอนุสรณ์ทหารผ่านศึก ให้แหงนหน้าขึ้นมองและดูภาพจิตรกรรมฝาผนังใหม่ ภาพนี้เป็นเกียรติแก่ Lancer grad Sgt. Johanny Rosario Pichardo ผู้ซึ่งถูกสังหารระหว่างปฏิบัติหน้าที่ทางทหาร