ที่โรงเรียนบรีน เรา “ผึ้งโกหก“....
เราเชื่อว่าทุกคนที่เข้าโรงเรียนบรีนควร……

  • "ผึ้ง"ที่เคารพ
  • "ผึ้ง" ปลอดภัย
  • "ผึ้งคุ้มค่า
  • "ผึ้ง" มีส่วนร่วม
  • "ผึ้งเฉลิมฉลอง

 

โรงเรียน