ภาพประตูพร้อมของตกแต่งวันหยุด

โรงเรียนบรีนมีการประกวดตกแต่งประตูวันหยุด

ในภาพนี้คือประตูของ Nurse Mary, ถุงมือ Pre K,

คุณ Reigner ที่พวกเขาเรียกว่ากวางเรนเดียร์ และคุณ Hannon K เซลฟี่ประตู