คำว่า Be Kind สะกดไว้ติดรั้ว

วันนี้ โรงเรียนอนุบาลจอห์นบรีนทุกคนฉลองวันเมตตาโลก!