นักเรียนนั่งบนพื้น

Heidi Delucia อ่าน Nigel and the Moon ในชั้นเรียนอนุบาล Breen ของเธอในวัน Read Across America