นักเรียนทำงานกับหุ่นยนต์

นักเรียนมัธยมต้น Arlington เข้าร่วมในโปรแกรม Merrimack STEM Pathways for Youth ในเซสชัน "Bootcamp" ในเดือนกันยายน นักศึกษาทำงานในโครงการที่เน้นโครงงานและเน้นอาชีพกับคณาจารย์ Merrimack STEM พวกเขาสำรวจหัวข้อต่าง ๆ ตั้งแต่ดาราศาสตร์ ชีววิทยา และแม้แต่วิทยาการหุ่นยนต์!