เด็กๆ ตักดิน

นักเรียน Summer School ที่ Arlington Middle เรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกอาหารสำหรับสวนชุมชน