กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่

 

Lawrence Public Schools Adult Learning Center มีเว็บไซต์ใหม่ โปรดเยี่ยมชม https://sites.google.com/lawrence.k12.ma.us/alc/home สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมของเรา El Centro de Aprendizaje สำหรับ Adultos de las Escuelas Públicas de Lawrence tiene una nueva pagina de internet, visite https://sites.google.com/lawrence.k12.ma.us/alc/home ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

โรงเรียน