Kila mwaka, Idara ya Elimu ya Msingi na Sekondari ya Massachusetts hutoa kadi ya ripoti kwa kila shule na wilaya katika jimbo. Kama vile kadi ya ripoti ya mwanafunzi inavyoonyesha jinsi wanavyofanya katika madarasa tofauti, kadi za ripoti za shule na wilaya zimeundwa ili kuwaonyesha wazazi na wanajamii jinsi shule au wilaya inavyofanya kazi katika maeneo mbalimbali. Kadi za ripoti zinaangazia uwezo wa shule au wilaya pamoja na changamoto zozote zinazohitaji kushughulikiwa ili kuhakikisha mahitaji ya wanafunzi wote yanatimizwa.

Massachusetts inaona familia na jumuiya kama washirika muhimu katika kufaulu kwa shule na imefanya kazi ili kuhakikisha kuwa kadi za ripoti ziliundwa kama zana rahisi kutumia zinazotoa taarifa muhimu.

Ikiwa una maswali yoyote kuhusu Kadi ya Ripoti ya Mwaka ya Shule au jinsi unavyoweza kuitumia kumsaidia mtoto wako akue imara kitaaluma, tafadhali wasiliana na shule ya mtoto wako. Mkuu wa shule na wafanyakazi watafurahi kukusaidia.