North Common Complex

 

Wapendwa Wanafunzi wa Shule ya Kati ya Oliver, Familia, na Marafiki,

Tumefurahi sana kwa mwaka wa shule na yote yaliyo mbele kwa wanafunzi wetu wa darasa la 6, 7, na 8!

Kama viongozi wenza wa Oliver Middle School, tunaamini kwamba mtaala wetu thabiti, unaozingatia taaluma na mazingira yetu ya shule yatawapa watoto wako elimu ya kiwango cha kimataifa wanayostahili. Tumejitolea kwa kina kwa dhamira yetu ya kuhakikisha kuwa wanafunzi wote wanapata maarifa, ujuzi, na nguvu ya tabia inayohitajika ili kufaulu kwenye njia ya kwenda chuo kikuu na kufikia uwezo wao kamili. Ili kufikia lengo hili tunatoa:

 

Matarajio ya juu ya kitaaluma. Kila darasa na kila kazi imeundwa ili kuwatayarisha wanafunzi kwa ajili ya kufaulu katika shule za upili za maandalizi ya chuo kikuu na zaidi.

Mazingira salama na yenye mpangilio mzuri wa kujifunzia. Mazingira yetu tulivu na kitaaluma ya shule hutayarisha wanafunzi kwa ajili ya kujifunza. Wanafunzi wote wanatakiwa kuvaa sare za shule.

Msaada kwa wanafunzi wote. UP Academy Oliver hutoa usaidizi wa kina kwa wanafunzi wote, ikiwa ni pamoja na wanafunzi wa elimu maalum na wanafunzi wa lugha ya Kiingereza. Shule yetu huajiri usaidizi wa shule nzima na wa kibinafsi ili kupata wanafunzi wanaotatizika kabla hawajarudi nyuma, ikijumuisha mafunzo ya kila siku na afua tofauti za masomo ili kuwasaidia wanafunzi kujenga ujuzi wa kimsingi wa Kiingereza na hesabu.

 

Ikiwa una maswali yoyote, wasiliana nasi kwa (978) 722-8670 . Unaweza pia kuacha karibu na kututembelea katika 233 Haverhill Street (iliyokuwa Shule ya Upili ya Lawrence); tuko ghorofa ya tatu!

Karibu ndani,

 

 


Jessica Deimel
Mkuu

Annie Mojica
Mkurugenzi wa Uendeshaji