Sera ya Mahudhurio

Shule za Umma za Lawrence zinatambua kwamba kuhudhuria darasani mara kwa mara, kushiriki katika shughuli za darasani na mwingiliano kati ya mwanafunzi na mwalimu ni sehemu muhimu na muhimu ya mchakato wa kujifunza. Ushiriki wa darasani ni muhimu kwa mchakato wa mafundisho na lazima uzingatiwe katika kutathmini utendakazi na umilisi wa maudhui ya wanafunzi.

juu


Sera ya Utunzaji wa Rekodi za Mahudhurio

 Tunajua kwamba kuhudhuria shuleni ni sehemu ya mlingano wa ufaulu wa wanafunzi na, kwa kadiri inavyowezekana, ni wajibu kwa jumuiya ya shule kuunga mkono mahudhurio ya mara kwa mara, hivyo kufanya kurekodi mahudhurio sahihi na kwa wakati kuwa muhimu zaidi. 

juu


Umri wa Kuingia na Sera ya Mabadiliko ya Daraja

Lawrence Public Schools, kwa kuzingatia kanuni za Bodi ya Elimu ya Jimbo la Massachusetts kuhusu umri unaoruhusiwa wa kuingia shule, huweka umri ambao watoto wataruhusiwa kuingia shuleni. Halmashauri ya Jimbo inahitaji kwamba watoto waruhusiwe kuingia katika shule ya chekechea mnamo Septemba ya mwaka wa kalenda ambapo wanafikisha umri wa miaka mitano. Ipasavyo, uandikishaji wa awali kwa shule ya awali ya chekechea, chekechea na daraja la 1 utategemea tu umri wa mpangilio. Kuandikishwa kwa alama tofauti na hizi kutategemea umri, hati, utayari wa kitaaluma, au vipengele vingine vinavyohusika, kama ilivyobainishwa katika sera iliyounganishwa, na kama itakavyoonekana inafaa na usimamizi wa shule.

juu


Sera ya Mgawo wa Shule

Mgawo wa shule ndani ya Shule za Umma za Lawrence, shule ya chekechea hadi darasa la 8, hufanywa kulingana na makazi ya ujirani, kwa kutumia faharasa ya anwani za barabarani na kuzihusisha na shule ya ukaribu. Ingawa lengo ni kuwawezesha wanafunzi kuhudhuria shule zilizo karibu na makazi yao, katika baadhi ya matukio marekebisho hufanywa ili kujibu uwezo wa shule au programu.

Tazama Kielezo cha Anwani ya Mtaa

Tazama Orodha ya Shule ya Walishaji

juu


Sera Sare

Ikijibu maoni ya jamii, LPS inaanzisha sera inayofanana katika shule zake, K-12, ili kuimarisha mazingira ya kujifunzia na kupunguza changamoto za kijamii na kiuchumi. Wakati sera ya kuvaa sare ni ya wilaya nzima, jumuiya za shule binafsi zina fursa ya kupiga kura kila mwaka kuhusu maalum ya sare. Tafadhali tazama viungo vilivyo hapa chini kwa mahitaji maalum kwa kila shule. Shule pia zitatuma mawasiliano mwezi wa Agosti kuhusu mahitaji yao. 

juu


Sera ya Tofauti

Sera ya mgawo wa shule kwa Shule za Umma za Lawrence inategemea shule za ujirani, kuwapanga wanafunzi kwa shule zilizo karibu na nyumba zao, isipokuwa kwa programu maalum za masomo tofauti, au shule inapofikia kiwango cha juu zaidi cha daraja lolote. Ingawa shule zetu za wilaya zinatoa huduma za kufundishia ili kukidhi mahitaji mbalimbali ya wanafunzi katika vitongoji vyetu, sera hii hutoa mchakato wenye utaratibu na makini wa tofauti za sera ya mgawo ili kushughulikia daraja la mpito, ndugu au ukaribu kutoka kwa masuala ya nyumbani.

Maombi ya tofauti yatakubaliwa kutoka Mei 1 hadi Juni 14, kwa mwaka unaofuata wa shule na inaweza kutumwa kwa barua pepe kwa Barua pepe hii ni kuwa salama kutoka spambots. Unahitaji HatiJava ili kuona ni.. Programu za muda mfupi hazitazingatiwa.

juu