Alex Rock, Mkuu wa shule

Hannah Feintuch , Mwalimu Mkuu Msaidizi