Tu Voz Council är ett samarbetsnätverk av föräldrar, elever, rektorer, lärare och samhällsledare som samarbetar med distriktet för att dela information, lära sig med och av varandra, förespråka, lösa problem och föra en gemensam röst till lösningar som förbättrar våra skolor.