Para to Teacher MTEL Bootcamp är designad av vårt distrikt och våra partners för att hjälpa till att stödja paraprofessionella med kandidatexamen som vill avancera sin karriär inom utbildning. Detta läsår kommer vi att erbjuda FRI MTEL Communications and Literacy Bootcamp med en ESL-komponent (tillval) i två delar som kommer att möjliggöra mer stöd för inlärning av engelska.

  • Fall: Koncentration på läsdelen  
  • Vår: Koncentration på skrivdelen

Utöver detta Bootcamp kommer du att få ekonomisk coachning, en Wellness-workshop och huvudmentorskap.