Specialpedagogiska rådgivande kabinettet

När vi går in i nästa fas av vårt nya kontor för studentstödstjänster, har såväl medlemmar i det lokala skoldistriktet som föräldraledare bjudits in att tjänstgöra i ett specialundervisningsråd. Tidigare skapade Lawrence Public School-distriktet en styrgrupp för att överväga behoven hos elever som övergår till ökade möjligheter till inkludering. Denna kommitté gjorde ett utmärkt arbete och hjälpte till att lansera varaktiga och växande modeller för programexcellens för elever med autism. När vi fortsätter att överväga vår bredare vision för inkluderande möjligheter, vill vi etablera ett Advocacy Cabinet för att hjälpa oss vägleda kontinuerliga förbättringar och kommunikation till det större samhället. Regeringen ser fram emot att dela en nyligen utvecklad arbetsdefinition för inkludering för Lawrence Public Schools.

Det första mötet för det nyinrättade Special Education Advisory Council hölls måndagen den 9 december.

Som en del av den inledande agendan för specialpedagogiska rådgivande kabinettet har Lawrence Public Schools tagit fram en definition för inkludering av elever i våra skolor.