Skolan för exceptionella studier Annex Events

bild av studenter framför ot välkomstskylt

Genom Unified Champ Schools har SES Annex ett partnerskap med Bruce School. Gruppen av Bruce och Annex studenter målade en VÄLKOMMEN väggmålning i Annexet, i ljuset av att fira neurodiversitet.