Varje år släpper Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education ett rapportkort för varje skola och distrikt i staten. Precis som en elevs rapportkort visar hur de klarar sig i olika klasser, är skol- och distriktsrapportkort utformade för att visa föräldrar och samhällsmedlemmar hur det går för en skola eller ett distrikt i olika områden. Rapportkort lyfter fram en skola eller ett distrikts styrkor såväl som eventuella utmaningar som måste åtgärdas för att säkerställa att alla elevers behov tillgodoses.

Massachusetts ser familjer och samhället som viktiga partner i en skolas framgång och har arbetat för att se till att rapportkorten utformades som lättanvända verktyg som ger meningsfull information.

Om du har några frågor om årsredovisningskortet eller hur du kan använda det för att hjälpa ditt barn att växa sig starkare akademiskt, vänligen kontakta ditt barns skola. Skolans rektor och personal hjälper dig gärna.