Office of Student Support Services tillhandahåller det stöd som krävs för att alla barn ska blomstra akademiskt, socialt och känslomässigt. Vår programmering fokuserar på stöd för elevers hälsa och välbefinnande, inkluderande praktiker, socialt-emotionellt lärande och stöd för elever med funktionsnedsättning. Office of Student Support Services viktiga uppdrag är att se till att det verkar under tron ​​att en mångfaldig, rättvis, inkluderande och tillhörande praktik formar hur vi stödjer familjer och deras barn.