Flerspråkig lärandeavdelning

Översikt

Lawrence Public Schools (LPS) Multilingual Learner Department hanterar program för engelska elever (ELs) i syfte att utveckla engelska språkkunskaper och främja uppnåendet av statliga standarder för innehållsområde. Denna avdelning övervakar inledande engelska kunskapstestning och placering av ELs, engelska språkutveckling och innehållsstöd, den årliga bedömningen av engelska språkkunskaper (ACCESS) och processen för programavslut och övervakning av relevanta studenter efter avslutad utbildning. Förutom att stödja en professionell inlärningsgemenskap av lärare i engelska som andraspråk (ESL), underlättar avdelningen professionellt lärande för innehållslärare och paraprofessionella när det gäller deras engelskalärare. Dessutom stöder avdelningen genom avdelning III-finansiering utökade lärande- och sommarprogram för invandrare och ELs samt Family Literacy-program och ESOL-kurser för föräldrar till invandrarstudenter. Slutligen samarbetar avdelningen med Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education och alla LPS-skolor för att säkerställa efterlevnad av federala och statliga mandat angående engelsk Learner-utbildning.

Programstruktur

Lawrence Public Schools erbjuder ett skyddat engelskt fördjupningsprogram (SEI) till engelska elever i årskurs K-12. SEI-programmodellen består av undervisning i skyddat innehåll (SCI) samt undervisning i engelska som andraspråk (ESL). Strukturen för SEI-programmet i Massachusetts erkänner att engelska elever tillägnar sig språk samtidigt som de interagerar i alla klassrum när de engagerar sig i viktiga akademiska metoder, analytiska färdigheter och konceptuell utveckling. Dessutom förstår programmet att ELs måste få ytterligare specifik språk- och läskunnighetsundervisning för att nå önskade nivåer av språklig komplexitet.

Mission Statement

Uppdraget för Lawrence Public Schools program för engelsklärare är att tillhandahålla kvalitetsundervisning till EL så att de kan förvärva engelska språkkunskaper samtidigt som de har tillgång till kärninnehållet genom att:

  • Se till att undervisningen är byggnadsställning, modellerad och differentierad.
  • Främja en kulturellt lyhörd klassrumsmiljö för att underlätta inlärning och komfort.
  • Gör det möjligt för EL:er att konkurrera med sina kamrater för att uppnå standarder för högskole- och karriärberedskap.
  • Tillhandahålla systematisk, tydlig och ihållande undervisning i engelska och läskunnighet.

 

Information för familjer

Engelska Learners Parent Advisory Council

ELPAC är en grupp för föräldrar eller vårdnadshavare som arbetar tillsammans för att ge råd till skolorna och distriktet i frågor som påverkar engelska elever (ELs).

Information till lärare

Besök ML-avdelningens hanterade webbplats för resurser och information:
https://sites.google.com/lawrence.k12.ma.us/lpseldepartment/home

 

Kontakt för flerspråkig lärandeavdelning:

Flerspråkig lärandeavdelning
Titel Namn Telefon E-mail address
Direktör för flerspråkiga elever Laurie Hartwick (978) 975-5900 x25608 Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen.

Flerspråkig elevhandledare

Jullisa Declet

(978) 975-5900 x25640

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen.
Flerspråkig elevhandledare Maria Gutierrez-Rey

(978) 975-5900 x67208

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen.

Flerspråkig elevfamilj

Engagemangsspecialist

Yaritza Rizzo

(978) 975-5900 x25717

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen.

Flerspråkig elevfamilj

Engagemangsspecialist

Liz Cabral

(978) 975-5900 x25636

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen.

Topp