montage av unga studenter som gör klassaktiviteter

På Lawlor School Acceleration Academy tror vi på kraften i lärande. Vi förstår att varje barn har en gåva och det är vår uppgift att hjälpa dem att utnyttja den gåvan så att de kan lyckas i skolan såväl som i livet. Våra administratörer, lärare och personal arbetar hårt varje dag för att ge våra elever en stimulerande, utvecklingsanpassad miljö. Att vara ivriga elever som är snälla mot varandra är en värdefull egenskap hos Lawlor.