studenter och hjärthantverksprojekt

Lawlor School gör hantverk att dela med och tacka veteraner.

"Veteraner är hjärtat av Amerika"