Blanketter

Finans- och budgetformulär

Använd dokumenten/formulären och formulären om ekonomi och budget, Munis System och Tidrapporter.

tidrapporter

Blanketter

MUNIS


Formulär för samhälls-, familje- och studentengagemangstjänster

Blanketten/formulären och dokumenten nedan är relaterade till familje- och studentengagemang.


Blanketter för fastighetsförvaltning

Nedan finns blanketter för uthyrning av skollokaler.


Personalformulär

Nedan finns en lista över medicinska, ersättnings-, förmånsformulär och många andra blanketter och dokument relaterade till mänskliga resurser. 

Advance / Master Educator

Information om förmåner

Kollektivavtal

Information om depression och självmord
 
 
Information om personalstödsprogram
 

Nyhetsbrev för anställda

Hälsa & Dental Former

Blanketter för livförsäkring

TSA-information

Personalpolitik

Form för ersättning

Väg till licens

 


Produktionscenterformulär

Nedan finns det interna formuläret för att göra en utskriftsförfrågan med hjälp av LPS Production Center för stora dokument och mer slumpmässiga sortimentsutskrifter.


Skolsäkerhetsformulär

Nedan finns blanketter relaterade till skolsäkerhet.


Topp