Administratörslicenser
Använd gärna DESE Verktyg för licenskrav för att identifiera den väg/kravuppsättning som är mest lämplig för dig.
 
Administratörslicensalternativ
Det finns flera alternativ för administrativa licenser i Massachusetts
 • Rektor/biträdande rektor – PreK-6 / 5-8 / 9-12
 • Skolaffärsadministratör – alla nivåer
 • Specialpedagogisk administratör – alla nivåer
 • Superintendent/Assistent Superintendent – ​​Alla nivåer
 • Arbetsledare/direktör – Nivå beror på förutsättningslicens*
*Pedagoger som ansöker om handledar-/direktörslicens måste ange en viss roll. 
  Använd gärna DESE Verktyg för licenskrav för att se tillgängliga roller för dessa licenser.
 
Tillfällig licens
 • Gäller ett (1) kalenderår
 • Kan inte förlängas eller förnyas
 • Innehar giltig licens
 • Har varit anställd i en annan stat under en giltig licens eller certifikat jämförbar med en initial licens i Massachusetts i minst tre (3) år
 • Har INTE godkänd eller underkänd kommunikation och läskunnighet MTEL
 
Preliminär licens (endast superintendent/assistent superintendent licens)
 • Gäller fem (5) års anställning
 • Kan inte förlängas eller förnyas
 • Har en kandidatexamen
 • Har Godkänd Kommunikations- och läskunnighet MTEL
 
Initial licens
 • Gäller fem (5) års anställning
 • Kan inte förlängas
 • Har Godkänd Kommunikations- och läskunnighet MTEL
 • Slutförde en (1) av följande vägar:
PAL-bedömning 
 • Från och med 1 september 2014, lärare söker sin första administratörslicens – rektor/biträdande rektor vid initial nivå måste visa framgångsrik tillämpning av de professionella standarderna för administrativt ledarskap genom att slutföra en Prestandabedömning för initial licens (MA-PAL).
SEI-godkännande
 
Professionell licens
 • Gäller i fem (5) kalenderår
 • Förnyas vart femte (5) år (se Professionell licensförnyelse)
 • Kraven för varje administratörslicens på professionell nivå är unika för varje licensfält. 
 
Vanliga frågor för administratörer 
 
Jag håller på att skaffa min första licens som administratör och skulle vilja ta vägen "Panelgranskning". Vilka är kraven och hur skickar jag in dokumentation?
 • Du måste verifiera din behörighet genom att skicka in en officiell utskrift till DESE som verifierar att du slutfört ett post-baccalaureate-program i ledning/administration vid en ackrediterad institution; eller skicka ett brev, på officiellt brevpapper undertecknat av en chefsadministratör, som verifierar att du har fullgjort tre hela års anställning i en verkställande, lednings-, ledarskaps-, tillsyns- eller administrativ roll. 
 • Skicka också in ett CV och en skriftlig begäran om panelgranskning till Bob Johnsons uppmärksamhet för att initiera processen. Du kommer att kontaktas med ytterligare instruktioner om hur du kan slutföra panelgranskningen. (DESE)
 
Vad är PAL-bedömningen?
PAL består av fyra prestationsbedömningsuppgifter som speglar skolledarnas autentiska arbete. Uppgifterna utvecklas i samarbete med Massachusetts pedagogiska ledare, vägfakultet och statliga tjänstemän och är avsedda att slutföras som en del av en förberedelseväg.
De fyra uppgifterna i PAL-bedömningen är:
1 - Ledarskap genom en vision för hög student 
2 - Prestationsinstruktionsledarskap för en professionell inlärningskultur
3 - Ledarskap i att observera, utvärdera och stödja individuella lärares effektivitet
4 - Ledarskap för familjengagemang och samhällsengagemang
 
Hur lång tid tar det att slutföra PAL-bedömningarna?
Det finns fyra uppgifter som omfattar PAL-bedömningen. För närvarande, under fälttestet, har det uppskattats att varje uppgift kan ta upp till 40 till 80 timmar att slutföra. Detta kommer givetvis att variera beroende på individ. Ser PAL för detaljer.
 
Erbjuder DESE resurser för administratörer för att hjälpa dem i deras position?
Ja, DESE erbjuder ett brett utbud av medel för att hjälpa dem i deras roll som administratör, såsom bedömning, budget, Edwin Analytics, ekonomi, bidrag/finansieringsmöjligheter, lagar och förordningar, kost, skolprofiler och skolsäkerhet.
 
Om du behöver hjälp med att förstå processen eller vill ha lite vägledning vänligen kontakta:
 
Lisa Lanteigne
HR-licensspecialist
978-975-5900  
x 25632