Tillgänglighetsverktyg

FRANCIS M. LEAHY BYGGPROJEKT

Den nya Francis M. Leahy School K-8 byggs på platsen för den tidigare Leahy School och ansluter sig till Oliver-projektet som Lawrences första nya skolbyggnad på mer än två decennier. Skolkomplexet med 1,000 2025 elever kommer att kombinera Leahy Elementary, Lawlor och Leonard Middle School under ett tak. Staden Lawrence har samarbetat med Massachusetts School Building Authority, från vilken partiell bidragsåterbetalning kommer att erhållas. Byggandet av den nya skolan pågår med förväntad inflyttning till läsårets början hösten XNUMX.

Lawrence Public Schools logotyp

Centralkontoret

237 Essex Street, Lawrence, MA 01840
Telefon 978-975-5900 Fax 978-722-8544

         

Familjens resurscenter

237 Essex Street. 4th Floor, Lawrence, MA 01840
Telefon 978-975-5900 Fax 978-722-8551