Савет Ту Воз је сарадничка мрежа родитеља, ученика, директора, просветних радника и лидера заједнице у партнерству са округом да деле информације, уче једни са другима и једни од других, заговарају, решавају проблеме и дају колективни глас решењима која унапређују наше школе.