СПАРК Евентс

особа која држи средство за дезинфекцију руку

Хвала Ецолабу на донацији две палете средства за дезинфекцију руку и две палете дезинфекционих марамица!