Канцеларија за подршку студентима пружа неопходну подршку свој деци да напредују у академском, друштвеном и емотивном погледу. Наш програм се фокусира на подршку за здравље и добробит ученика, инклузивне праксе, социјално-емоционално учење и подршку студентима са инвалидитетом. Витална мисија Канцеларије за подршку студентима је да обезбеди да функционише у уверењу да разноврсна, правична, инклузивна пракса која припада и обликује начин на који подржавамо породице и њихову децу.