учитељ дочекује породицу

Ученици основне школе Оливер и свих јавних школа Лавренце почињу нову школску годину.