Këshilli Tu Voz është një rrjet bashkëpunues i prindërve, nxënësve, drejtorëve, edukatorëve dhe drejtuesve të komunitetit që bashkëpunojnë me rrethin për të shkëmbyer informacion, për të mësuar me njëri-tjetrin dhe nga njëri-tjetri, për të mbrojtur, për të zgjidhur problemet dhe për të sjellë një zë kolektiv për zgjidhjet që përmirësojnë shkollat ​​tona.