Aneks Ngjarjet e Shkollës për Studime të Jashtëzakonshme

foto e studentëve përpara shenjës së mirëseardhjes

Nëpërmjet Unified Champ Schools, Aneksi SES ka një partneritet me Shkollën Bruce. Grupi i studentëve të Bruce dhe Annex pikturoi një mural të mirëpritur në Aneks, në dritën e festimit të Neurodiversitetit.