Të dhënat e performancës

Çdo vit, Departamenti i Arsimit Fillor dhe i Mesëm i Masaçusetsit lëshon një kartë raporti për çdo shkollë dhe distrikt në shtet. Ashtu si kartela e raportit të një studenti tregon se si po ecin në klasa të ndryshme, kartat e raportit të shkollës dhe të distriktit janë krijuar për t'u treguar prindërve dhe anëtarëve të komunitetit se si po ecën një shkollë ose distrikt në zona të ndryshme. Kartat e raportit nxjerrin në pah pikat e forta të një shkolle ose distrikti, si dhe çdo sfidë që duhet të adresohet për t'u siguruar që nevojat e të gjithë nxënësve po plotësohen.

Massachusetts i sheh familjet dhe komunitetin si partnerë të rëndësishëm në suksesin e një shkolle dhe ka punuar për t'u siguruar që kartat e raportit të jenë krijuar si mjete të lehta për t'u përdorur që ofrojnë informacion kuptimplotë.

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me Kartën Vjetore të Raportit të Shkollës ose se si mund ta përdorni atë për ta ndihmuar fëmijën tuaj të bëhet më i fortë akademikisht, ju lutemi kontaktoni shkollën e fëmijës suaj. Drejtori dhe stafi i shkollës do t'ju ndihmojnë me kënaqësi.

Burimet e Kartave të Raportit Vjetor të Shkollës