Ngjarjet Lawlor

studentët dhe projekti i artizanatit të zemrës

Shkolla Lawlor bën vepra artizanale për t'i ndarë dhe për të falënderuar Veteranët.

"Veteranët janë zemra e Amerikës"

Foto e klasës

Klasa e kopshtit të Z. C në Lawlor duke mësuar gjëra të reja!