Departamenti i Financave dhe Buxhetit

Zyra e Financave dhe Buxhetit përpunon të gjitha operacionet e prokurimit për qarkun, përgatit të gjitha faturat për pagesë nga qyteti, gjeneron listën e pagave për të gjithë punonjësit e SHPP-së dhe rakordon të dhënat me qytetin. Ky departament përbëhet nga drejtori i buxhetit dhe financave, një menaxher i listëpagesave/kontratës, katër nëpunës të llogarive të pagueshme dhe dy nëpunës të listëpagesave. Ky departament monitoron kostot e sigurimit, pagesat e shërbimeve komunale dhe shpenzimet e daljes në pension për MTRB dhe për pensionin e qytetit, kostot e sigurimit shëndetësor, taksat e pagave për punonjësit dhe kostot e postës për rrethin. Kjo zyrë është gjithashtu përgjegjëse për depozitimin vjetor të Raportit Financiar të DESE në fund të vitit.
 

Drejtoria e Financave dhe Buxhetit / Granteve

Financa & Buxheti / Grantet
Titulli Emër Numri telefonit Email
Drejtor, Grante dhe Programe të Përafërta Christopher Heath (978) 975-5900 x25672 Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Ju duhet të aktivizoni Java skriptet për të parë atë.
Menaxheri i Prokurimit Walter Callahan (978) 975-5900 x25676 Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Ju duhet të aktivizoni Java skriptet për të parë atë.

 

 

më i lartë