Politikat e shkarkimit dhe vonesës

Ju lutemi kini parasysh, Shkollat ​​Publike Lawrence po përgatiten për emergjencat e motit. Në një përpjekje për të mbrojtur studentët dhe stafin tonë, LPS do të zbatojë dy politika të reja lidhur me motin:
 
  • Hapja me 2 orë me vonesë për studentët
  • Largimi i parakohshëm për studentët
 
Nëse Mbikëqyrësi zbaton njërën nga këto politika, stafi dhe studentët do të njoftohen nga:
mediat lokale (TV dhe radio), Lidhni mesazhin Ed me shtëpinë tuaj dhe faqen e internetit të LPS-së.
 
 
Ju lutemi kontrolloni shkollat ​​tuaja më poshtë: